Media Art Festival
CENTAR
ZA KULTURU
KOVIN
Media Art Festival 2017, zamišljen je u vidu umetničke radionice, komunikacije, edukativnog, kreativnog i prezentacijskog karaktera učesnika, odnosno umetnika. Program, odnosno festival, je osmišljen kao interaktivni projekat umetnika bez postprodukcijskog procesa, kroz program koji će biti aktivan u galeriji Centra za kulturu, kao i na terenu.

Tehnologija, inovacija, ekonomija i priroda u vezi sa umetnošću poseduju zajedničko poreklo u sadašnjoj društvenoj determinisanosti. Sve pojave čine elemente društvenog razvoja koji je tekao u međusobnom prožimanju gde se u određenom kontekstu svaka pojava na svoj način reprezentuje kroz trenutno sociološko okruženje. U tom smislu leži i osnovni koncept Media Art Festivala u kome se selektirani umetnici osvrću i na lokalitet grada Kovina i okoline kroz prirodne, ekonomske i društvene potencijale kroz savremeni i konceptualni umetnički izraz.

Media Art festival selektira i prezentuje umetnike iz različitih sfera umetničkog delovanja kroz fotografiju, video, instalaciju, performans i novih medija koji svojim radom u medijumu deluju direktno ili indirektno u konekciji sa tehnologijom, ekonomijom, društvenim razvojem, inovacijom, naukom, prirodom i umetničkim istraživajem. Selektirani umetnici učestvovaće u prezentaciji svog dosadašnjeg rada, diskusijama, radionicama i predstaviti finalni projekat ostvaren tokom boravka na Media Art Festivalu.