ЈН бр. 1/2020

 Јавна набавку добара – Набавка електричне енергије

 Тип документа
 Датум објаве
Одлука о додели уговора 28.2.2020.
Измена конкурсне документације 18.2.2020.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 18.2.2020.
 Конкурсна документација  24.1.2020.
 Позив за подношење понуда  24.1.2020.